Новини
ВАЖНО!
03.05.2023

Издадена е нова Заповед № РД-02-14-524 от 02.05.2023г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работни процедури:

№ РП-ОССПНИ - 2.2; 2.3; 2.20; 2.23; 3.6.10; изд.04 за сертификация  на съответствието с националните изисквания на ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ с плътни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), от полиетилен (РЕ) и от полипропилен (РР) за подземно отводняване и канализация в сгради и извън сгради и за отвеждане на отпадни води; и

№ РП-ОССПНИ - 2.29; изд.01 за сертификация  на съответствието с националните изисквания на ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP) за  напорно и безнапорно водоснабдяване, отводняване или канализация;

 

Същата заповед отменя издание № 03 на работна процедура № РП-ОССПНИ - 2.2; 2.3; 2.20; 2.23; 3.6.10;

 

С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.