Новини
ВАЖНО!
12.06.2023

 Обществено допитване за проекти на национални изисквания и национални приложения от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 68 „Пътно дело” и БИС/ТК 81 „Пластмаси”, БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади”

 

 

В изпълнение на договор № РД-02-29-249 от 04.11.2022 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ на национални изисквания от обхвата на Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на министъра на РРБ за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба, актуализация и разработване на нови национални изисквания“, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Възложител и Български институт за стандартизация - Изпълнител, са обявени за обществено допитване проекти на национални приложения към европейски стандарти.

Обществено допитване за проекти на национални изисквания и национални приложения – срок до 12.07.2023 г.