Новини
ВАЖНО!
03.01.2024

Издадена е нова Заповед № РД-02-14-1386 от 22.12.2023г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура:

№ РП-ОССПНИ – 3.5 изд.02 за сертификация  на съответствието на ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ЗА ПЕШЕХОДЦИ с националните изисквания, определени със Заповед № РД-02-14-1329/2015г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-1169 от 30.11.2022 г.  на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с предвидената им употреба.

Същата заповед отменя издание № 01 на работна процедура № РП-ОССПНИ-3.5 от 22.08.2020 г.

С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.