Новини
НОВО: Публикувани нови европейските документи за оценяване!
30.01.2024

Публикувано в Официалния вестник на ЕС е Решение за изпълнение (ЕС) 2024/237 от 15 януари 2024 г., с което се изменя Решение за изпълнение (ЕС) 2019/450, като списъкът с европейските документи за оценяване се допълва с приети 26 нови документи за оценяване и една корекция. За повече информация тук.