Новини
ВАЖНО!
08.04.2024

 

 

Издадена е нова Заповед № РД-02-14-428 от 05.04.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания: РП-ОССПНИ-2.6÷2.8; 2.15÷2.19; 2.26÷2.28/3.6.1÷3.6.8 - Издание № 03 и РП-ОССПНИ-2.4; 2.5; 2.21 - Издание № 03. 

За повече информация тук.