Новини
НОВО: Делегиран Регламент (ЕС) № 2024/1399 относно условията за класифициране без изпитване на лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина по отношение на реакцията им на огън
30.05.2024
Публикуван в Официалния вестник на ЕС от 22 май е Делегиран регламент (ЕС) № 2024/1399 на Комисията от 10 ноември 2023 година относно условията за класифициране без изпитване на лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина по отношение на реакцията им на огън и за изменение на Решение № 2006/213/ЕО. За повече информация тук