Новини
НОВО: Делегиран Регламент (ЕС) № 2024/1681 за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на класове на експлоатационни показатели по отношение на огнеустойчивостта на строителните продукти
17.06.2024

Публикуван в Официалния вестник на ЕС от 13 юни 2024 г. е Делегиран регламент (ЕС) № 2024/1681 на Комисията от 6 март 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на класове на експлоатационни показатели по отношение на огнеустойчивостта на строителните продукти. За повече информация тук.